region södra 23
Tre representanter från region Södras regionsstyrelse: Sune Malmgren, Kerstin Ingner och Per Engström

Kolonisverige

Koloniträdgårdsfrämjare 2023

Södra regionen satsar på utbildning och tar hem utmärkelsen Årets koloniträdgårdsfrämjare 2023.

Koloniträdgårdsrörelsen ligger oss varmt och hjärtat, som regionstyrelse är vårt uppdrag att förvalta förtroendet från våra medlemmar väl. Kerstin berättar att de under flera års tid arbetat mycket med att utbilda förtroendevalda i regionen.

– Vårt mål är att alla som sitter i en koloniföreningsstyrelse i vår region tryggt och enkelt ska kunna informera sina medlemmar om den demokratiska processen i en förening, förklarar Kerstin, det är grunden.

Utbildningarna de håller i är således mycket uppskattade och de gör att de förtroendevalda får både verktyg och självförtroende att förhandla och samtala med kommuntjänstemän, politiker och liknande.

Målet är att bevara våra koloniområden de är våra städers gröna lungor, säger Sune, vi vill att de ska vara välskötta.

– Sune Malmgren

– I regionstyrelsen är vi måna om relationen med våra kommuner och om de avtal medlemsföreningarna har med markägarna, fortsätter Sune, vi stöttar föreningarna i deras kontakter om så behövs.

Förbundsstyrelsens motivering:

  • De har under många år arbetat för att öka föreningskunskapen hos regionens föreningar samtidigt som de bjuder in till ett stort antal olika intressanta arrangemang av olika slag.
  • De har utformat kurser och utbildningar för framför allt de olika styrelserna inom regionen. Kurser som handlat om att utbilda styrelserna i styrelsearbete med olika fokus för de olika rollerna i styrelserna. Dessa kurser har blivit så populära att det numera är kö för att komma med. De arbetar nu med att digitalisera kurserna så att de kan erbjudas alla föreningar inom Koloniträdgårdsförbundet. Den digitala ekonomikursen har nu erbjudits kassörer och revisorer till andra i Koloniträdgårdsförbundets regioner. Kursen var så efterfrågad att den snabbt blev fullbokad.
  • De är föregångare med att tillsammans med kommunen anpassa koloniområdenas avlopp utifrån Miljöbalken och regler kring det. De är också samma föregångare och föredömen i att se vikten av och möjligheter med att vi har kunniga och intresserade företrädare i de olika föreningarna i Koloniträdgårdsförbundet.