Foto Johanna Uhr

Aktuellt

Årets Koloniträdgårdsfrämjare 2024 är utsedd

Diplomet går till föreningen Årstafältets koloniområde i Stockholm och delades traditionsenligt ut på trädgårdsmässans första dag. Det var ett glatt gäng som klev upp på Kunskapsscenen för att ta emot priset. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING:

För sitt hängivna arbete med att skapa en välkomnande grön plats i staden förtjänar Lisa Borgh och föreningen Årstafältets Koloniområde denna utmärkelse. Med konkreta insatser har föreningen utformat en miljö som inspirerar till hållbar odling och som gör naturen tillgänglig för alla.

Områdets öppna ängar, frukt- och bärlundar erbjuder gemenskap och avkoppling även för allmänheten. Deras populära caféverksamhet, grönsaksmarknader och andra publika evenemang fungerar som en viktig samlingspunkt för boende i området. Koloniområdet har därmed blivit en älskad och oumbärlig del av Årstafältet. Lisas engagemang i och med flytten av området har varit avgörande för föreningens utveckling och framgång. Lisa och Årstafältets Koloniområde är förebilder för hela koloniträdgårdsrörelsen.

Fruktlundar och kulturarvsträdgård

I koloniområdet finns 6 stycken fruktlundar med olika teman som är öppna för allmänheten att besöka! Föreningen har också en kulturarvsträdgård och en bärträdgård. Här finns kolonister med en gedigen kunskap om växter och varje år bjuds grönsaker och bär till försäljning.

Om priset

Priset Årets Koloniträdgårdsfrämjare delas ut till föreningar eller kolonister som medverkat till att uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald. Årets Koloniträdgårdsfrämjare kan även delas ut till kommuner, stadsdelar och offentliga miljöer som planerar områden för odling samt stärker och bevarar koloniträdgårdarnas plats i samhället. 

Foto Johanna Uhr

Om Årstafältets koloniområde

Föreningen består av 94 lotter varav 64 är stuglotter och 30 är odlingslotter. Bildades i oktober 2002 och området invigdes 2003. Föreningen var då placerad på Årstafältets västra sida och bestod av 86 lotter. Då en ny detaljplan togs och planerna för fältet ändrades fick föreningen flytta till Årstafältets östra sida. Flytten ägde rum under 2018. 

Kontakta föreningen