Rekvisition bidrag

Rekvisition av beviljade bidrag görs efter genomförd verksamhet, dock senast den 30 november 2024.

Vänligen notera genomförd aktivitet, antal deltagare, ange eventuellt samarbete med Studiefrämjandet eller andra föreningar.

OBS Kopia på kvitton/faktura ska bifogas.