Engagera dig

Kolonirörelsen är en levande folkrörelse och det är tack vare alla engagerade och kunniga kolonister som våra koloniområden finns kvar. När du engagerar dig i en ideellt träffar du människor med liknande intressen, som du kanske inte hade träffat om det inte vore för odlingen och kolonilivet.

Det finns flera olika sätt att engagera sig, både lokalt, regionalt och nationellt.

Detta kan du göra!

Andra sätt att engagera sig inom kolonirörelsen

Koloniträdgårdens dag

Sista lördagen i augusti firas Koloniträdgårdens dag runt om i landet. Tanken är att dagen både ska kunna vara en dag för gemenskap i föreningen och en dag då koloniområden kan bjuda in allmänhet, stadsplanerare och lokalpolitiker. Det blir ett tillfälle att lyfta fram saker som koloniområdenas betydelse för biologisk mångfald i stadsnära miljöer, kolonirörelsens fina kulturarv och liknande.

Varje förening väljer själva hur de vill fira dagen. Det kan vara en skördefest, en gemensam picknick, öppna trädgårdar, kolonivandring utifrån biologisk mångfald, ljusfest eller något liknande.

Gubbkärret 2

Fånga föreningskraften!

Krusbär 2

Så påverkar du i din koloniförening

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans. Det går att engagera sig på olika sätt i en förening.

Ett sätt kan vara att du inför årsmötet lämnar in en motion (ett förslag). Kanske har du idéer om hur ni kan använda området på ett bättre sätt, hur ni kan bjuda in allmänheten, jobba mer med miljöfrågor eller dela varandras odlingskunskap?

Läs mer om föreningsdemokrati tips – knapp till bloggen