Lätt om odling

Nr 19 – Marktäckning

Att täcka marken runt dina odlingar har många fördelar. Det finns flera slags material att tillgå, men alla passar inte lika bra för alla tillfällen och alla växtslag. Organiskt material som gräsklipp, löv, bark, hö, halm, avslagna gröngödslingsväxter och liknande är att föredra ur ekologisk synvinkel, men även papper, svart plast och fiberväv kan användas.

Odlingstips ur Lätt om odling nr 19

Ladda ner faktablad

Här kan du ladda ner faktabladet Lätt om odling nr. 19 som inspirerar till mer kunskap.

Vi berättar om fördelarna med täckodling och förklarar de olika täckmaterialens egenskaper.

Marktäck klokt

Valet av täckmaterial styrs av tillgång och syfte. Det mest klimatsmarta valet faller förstås på det material som du redan har i din trädgård. Det kan vara fjolårslöv, gräsklipp eller träflis från träd och buskar. Sådana organiska material fungerar utmärkt som jordförbättring, gödning och som ett skydd mot avdunstning och uttorkning. Ett tio centimeter tjockt lager ger ett bra skydd och förhindrar att fröogräs får fäste. Ett tunnare lager torkar lätt ut, ett tjockare kan kväva ömtåliga plantor.

Temperaturen i både jord och luft påverkas av täckmaterialet. Organiskt material fungerar som ett isolerande täcke och kan göra så att jorden värms upp långsammare på våren men också att dagens värme hålls kvar under kyliga höstnätter.

När syftet med täckningen är att förhindra rotogräs eller trädrötter kan fiberduk, tidningspapper, kartong eller svart plast vara ett alternativ. Kartong och tidningspapper bryts ner på sikt, men fiberduk och plastmaterial bör användas försiktighet. Gammal fiberduk i jorden kan bli besvärligt om du behöver gräva. Plast påverkas av väder och vind, microplaster riskeras att spridas i naturen vilket förstås inte är önskvärt.

 

Dela blogginlägget