Lätt om odling

Nr 21 – Gröngödsling 

Begreppet gröngödsling kan tyckas en smula märkligt – vad är grön gödsling? Det innehär helt enkelt att odla en gröda för att gynna andra grödor. Genom att odla växter som lämnar mycket växtrester att mylla ner i odlingarna, samt välja växtslag som har kvävefixerande bakterier på sina rötter, kan du ge dina odlingar ett välkommet energitillskott. Dessutom ger det organiska material som du tillför ett förbättrat microliv och en bättre jordstruktur.

Baljväxter som ärtor, bönor, klöver och vicker, tillför kväve till jorden. På deras rötter lever specifika kvävefixerande bakterier som har förmågan att omvandla kväve från luften till en form som växterna kan använda.

Det finns många sätt att gröngödsla på. Du kan till exempel odla växter som ger stor mängd grönmassa för att täckodla med, samodla kvävefixerande grödor med näringskrävande växter såsom kål och purjo eller låta gröngödselodlingen bli en del av din växtföljd.

Odlingstips ur Lätt om odling nr. 21

Ladda ner faktablad

Här kan du ladda ner faktabladet Lätt om odling nr. 21. Vi berättar om olika sätt att gröngödsla på – enkelt, naturligt och hållbart. Dessutom får du många tips om växter som gynnar både microliv, jordstruktur och pollinerare.

Gemensamma inköp

I handeln finns oftast bara små fröportioner av honungsfacelia, gurkört och gröngödslingsblandningar. Gå samman i föreningen och köp större förpackningar istället, förslagsvis ett kg av vardera perserklöver, luddvicker och rajgräs till en gröngödslingsblandning. Blandningen kan sedan delas upp i mindre förpackningar som medlemmarna kan köpa förmånligt.

Dela blogginlägget
Nr 21 – Gröngödsling
På vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här