Lätt om odling

Nr 29- Vatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och oumbärligt för växtligheten. På många håll i världen är vatten en bristvara. Även om Sverige inte räknas dit finns all anledning att hushålla med den värdefulla resurs som rent vatten är.

Drygt 70 % av jordens yta är täckt av vatten. Merparten av allt vatten, 98 %, är saltvatten och nästan 2 % är bundet i is. Resten, endast 4 promille, är användbart för våra växter. Sötvattnet som finns som grundvatten, i floder, åar, sjöar, jord och luft, vill ju också djur och människor ta del av, så det finns all anledning att vara rädd om denna gemensamma resurs.

Hur du vattnar dina växter spelar faktiskt en stor roll för det lokala grundvattnet. För att minska din påverkan så gäller det att vattna klokt – att vattna i rätt mängd och i rätt tid. 

Odlingstips ur Lätt om odling nr. 29

Ladda ner faktablad

Här kan du ladda ner faktabladet Lätt om odling nr. 29. 

Vi förklarar hur du vattnar på rätt sätt och med rätt mängd. Du får tips om redskap och metoder som passar i olika situationer och får lära dig mer om hur växternas behov varierar över säsongen.

Undvik spill

För att hushålla med vattnet finns en del knep att ta till. Om du vattnar törstiga växter när solen gassar riskerar du att bränna bladen, det mesta av vattnet avdunstar och en torr jordyta släpper dessutom inte ner vattnet på djupet där rötterna finns. Att vattna när det regnar är därför inte så dumt som det låter! När det ligger regn i luften förbereder sig också växterna för att ta till sig vattnet och du får större effekt av bevattningen.

Luckra gärna jorden ytligt efter vattning eller regn så bevaras fukten ännu bättre. Marktäckning bevarar också jordens fuktighet och skyddar mot häftiga regn som annars kan slamma igen ytan.

Att vattna med vattenspridare kan kännas bekvämt, speciellt om det är stora ytor som behöver vatten. Nackdelen är att mycket vatten försvinner genom avdunstning och genom att det hamnar på obrukade ytor. Ställ ut en regnmätare för att kontrollera mängden, och kör spridaren kvällstid eller tidig morgon.

Perforerad slang, så kallad droppslang, är ett utomordentligt hjälpmedel för dig som odlar i raka led. Längs en nyplanterad häck eller kökslandets rader tillförs vattnet jämnt och i en lagom takt. En del av vattnet kommer att avdunsta men det mesta kommer precis intill plantorna där det gör störst nytta. 

 

Dela blogginlägget
Nr 29 – Vatten
På vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här