Foto Annica Larsdotter

Lätt om odling

Nr 3 – Växterna behöver näring

Precis som allt annat levande behöver växterna näring. När vi skördar köksväxter, blommor, bär och frukt som vi odlar tar vi samtidigt bort växtnäring från jorden.

I vårt ansvar som odlare ligger därför att upprätthålla en bra balans mellan jordens näringsinnehåll och växternas behov och tillgång till näringen.

Odlingstips ur Lätt om odling nr 3

Foto Ulrika Flodin Furås

Ladda ner faktablad

Här kan du ladda ner faktabladet Lätt om odling nr. 3 som förklarar hur näringsämnena i jorden påverkar dina växter.

Vi inspirerar till mer kunskap om hur du gödslar dina odlingar på bästa sätt. Du får dessutom veta hur bristen på ett näringsämne påverkar dina växter och lär dig känna igen symptomen.

Gödsla ofta och lite i taget

Alla växter har behov av näring men i olika mängd och i olika proportioner. Makronäringsämnen är den samlade benämningen för de näringsämnen som växten förbrukar i stor mängd. Hit räknas kväve, kalium, fosfor, kalcium, magnesium och svavel. De så kallade mikronäringsämnen är minst lika viktiga för växterna men behövs i betydligt mindre mängd. Hit räknas exempelvis järn Fe, bor B, mangan Mn, kisel Si, molybden Mo och koppar Cu.

Kväve är det näringsämne som växterna använder störst mängd av. Samtidigt är det ett flyktigt ämne som snabbt försvinner om det inte används. Därför är det bra att tillföra kväverik gödsel som stall- eller hönsgödsel, kompost, guld- eller nässelvatten ofta men i små portioner. På så vis hinner växterna tillgodogöra sig näringen och du undviker kvävebrist som hämmar tillväxt och nybildning av skott och bladmassa – speciellt viktigt för bladgrönsaker och växter med stort näringsbehov som kålväxter.

En jämn tillgång av gödsel ger en jämn tillväxt och ökar dina växters motståndskraft mot svampangrepp och andra sjukdomar.

 

Dela blogginlägget