Foto Ulrika Flodin Furås

Lätt om odling

Nr 38 – Bättre skörd med fler bin och humlor

Frukt, bär, tomater, ärter, bönor och en del gurkväxter är beroende av insektspollinering. Dålig pollination ger sämre skörd och utan pollination ingen skörd alls. Bin och humlor är de viktigaste pollinatörerna i våra trädgårdar, men blir numera allt färre. Vi måste därför värna om insekterna som vi är så beroende av och på olika sätt hjälpa dem att överleva och helst bli fler.

Jordbrukslandskapet har förändrats i snabb takt, vilket försämrat livsvillkoren för viktiga många insekter. Orsakerna är troligen minskad tillgång på lämpliga blommor och boplatser, samt bekämpningsmedel som även drabbar önskvärda insekter.

Om vi vill ha goda skördar måste vi själva försöka att aktivt bidra till att skapa en god miljö för de pollinatörer vi behöver för våra fruktträd, bär- buskar och trädgårdsland. Födan viktig från tidig vår ända fram till höstfrosten. Bin och humlor vaknar tidigt på våren och behöver då både nektar och pollen. Viktigast på våren är de tidigt blommande arterna av pil, sälg och jolster, men även tidig krokus och andra lök- växter kan bidra. Därefter behöver både bin och humlor en jämn tillgång på blommande växter fram till hösten då nattfrosten kommer.

Odlingstips ur Lätt om odling nr.38

Foto Ulrika Flodin Furås

Ladda ner faktablad

Här kan du ladda ner faktabladet Lätt om odling nr. 38. 

Tillgång till vatten är uppskattat av många smådjur och insekter. Ställ gärna ett fat med vatten i skuggan under nån buske. Några småstenar i vattnet att landa på uppskattas…

Fler bin i området

Tambiet är ett gammalt husdjur. I dag hotas bisamhällena av varoakvalstret. Därför behöver vi försöka stödja både bina och biodlingen. Tillgång till lokalodlad honung av god kvalitet är värdefullt och uppskattat av många. Varför inte uppmuntra bioodlarna och erbjuda möjligheten att ha kupor på koloniområdet. Kanske kan din förening samverka med en eller flera lokala biodlare? Genom att odla för bin och humlor får ni en bättre skörd på kolonin!

Dela blogginlägget
Nr 38 – Bättre skörd med fler bin och humlor
På vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här