Vår organisation

Koloniträdgårdsförbundet bildades 1921 och är en partipolitisk obunden intresseorganisation. Vi består av både stugföreningar och stadsodlingsföreningar och finns över hela landet. Alla våra föreningar tillhör en region vars uppgift är att stötta och utveckla det lokala föreningsarbetet. Det är genom representanter från regionerna som enskilda föreningar är representerade
i vårt högsta beslutande organ, förbundsrådet. 

Större delen av vårt arbete bedrivs ideellt med stöd från kanslipersonal och verksamheten finansieras av medlemsavgifter. Vi får även bidrag från Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) för olika typer av miljöförbättrande arbete samt har beviljats medel från Naturvårdsverket för arbete som främjar de svenska miljökvalitetsmålen.

Styrande dokument

Följande dokument beskriver Koloniträdgårdsförbundets uppdrag och löpande arbete.