Riksby-1
Foto Ulrika Flodin Furås

Reportage Kolonisverige

Riksbys miljödiplomeringsgrupp

Riksbys miljödiplomeringsgrupp är samlad i skuggan under äppelträden på Per Morells lummiga kolonilott.

– När Riksby anlades så fanns det anvisningar om vad som skulle planteras, som vilka äppelträdssorter, man ville att det skulle vara sorter som pollinerade varandra, så att skörden skulle bli stor.

Många av de träden finns kvar på lotterna än idag, bland annat de som miljögruppen samlats under. Det är en stor grupp, 12 personer och ungefär hälften av den är med idag, förutom Per så är Cecilia Staffansson, Marianne Söderström, Lotta Forsberg, Lena Hammerbäck och EvaLis Persson på plats. I gruppen ingår även Anneli Ringqvist som är kompostansvarig, Garth Wilkinson, vatten och avlopp, Janet Celik, biologisk mångfald, Jenny Johansson, växtskydd, Robert Karlsson, produkter och material samt Susanne Poulsen jord och jordförbättring. Samtliga ansvarsområden i miljögruppen ingår i miljödiplomeringsarbetets mål och strategi. I juni uppnådde föreningen miljödiplomeringens Grundnivå.

Vi kolonister har ju en plats, vår lott, så det är nästan en skyldighet att odla på den så att man gynnar den biologiska mångfalden.

– Per Morell

Arbetet i gruppen är väldigt strukturerat och 2021 tog miljögruppen fram en tydlig handlingsplan som utgick från Riksbys förutsättningar och behov.
– Var och en, ibland två, av oss har ett ansvarsområde och vi delar med oss av vad vi lär till varandra. Vi delar också upp vårt miljöarbete i olika etapper och har mätbara etappmål, säger Per, på så vis blir det hela mer överskådligt, greppbart och genomförbart. Föreningens och miljögruppens långsiktiga miljömål sträcker sig till 2030, man vill bidra till Sveriges klimatmål, FN:s klimatmål och Agenda 2030, säger Per.

De bjuder in föredragshållare, som Koloniträdgårdsförbundets trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson, som ska tala om invasiva främmande växter. Under sommarsäsongen delar också miljögruppen med sig med olika miljötips, t ex hur man vattnar smart och resurseffektivt. De tipsen och mycket annat matnyttigt finns på Riksbys hemsida.

Foto Ulrika Flodin Furås

Miljödiplomeringen är uppdelad i 34 steg och informationen om den finns i de stugpärmar som tillhör varje stuga och som lämnas kvar till nästa kolonist när man säljer sin stuga.
– Här finns ordningsregler, stadgar, historik, bygglovsregler – och så vår miljöpolicy, säger Lena, ingen kolonist ska kunna säga Jag visste inte.

Den biologiska mångfalden står i centrum och Per menar att kolonister har ett särskilt ansvar.
– Vi kolonister har ju en plats, vår lott, så det är nästan en skyldighet att odla på den så att man gynnar den biologiska mångfalden.
– Miljöarbetet har skapat en ny slags gemenskap, säger Cecilia, och det är roligt att se att Lenas 99-åriga mamma Inga-Britta deltar, hon var 18 år när hon kom till Riksby. Det är flera kolonistfamiljer här som funnits i flera generationer.

Detta reportage går att läsa i sin helhet i tidningen Koloniträdgården nr. 1 2023

Fakta: 
Riksby koloniträdgårdsområde

Riksby koloniträdgårdsområde ligger i Stockholmsförorten Bromma och har 134 stuglotter. Namnet kommer från den lilla by med samma namn som låg här på medeltiden. Koloniområdet anlades på 1930–talet. Här finns den klassiska Riksbystugan, som sägs vara ritad av Ragnar Östberg, som ju också är arkitekten bakom Stockholms stadshus. År 2007 blev området klassat som kulturhistoriskt.

Riksby har en alldeles egen Oscarsutdelning – trädgårdsOskar – som årligen ges till någon av Riksbykolonisterna.

Läs mer här!

Riksbys miljödiplomeringsgrupp i Bromma
På vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här