Våra vänner

Anna Lindhagens Museum

Stockholmspolitikern och sjuksköterskan Anna Lindhagen var en av dem som tog kolonirörelsen till Sverige.

Stigbergets Borgarrum på Fjällgatan 34 på Söders höjder är ett litet museum – en kultiverad miljö från 1800-talets mitt, skapad av Anna Lindhagen (1870-1941).

FOR

Koloniträdgårdsförbundet är medlem i FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 

FOR har 20 medlemsorganisationer med ca 70 000 medlemmar.

Internationella Koloniträdgårdsförbundet

Förbundet är medlem i Internationella Koloniträdgårdsförbundet, Federation Internationale des Jardins Familiaux, med säte i Luxemburg. Det internationella förbundet samlar förbund från 12 länder i Europa samt Japan och ca 2 miljoner kolonister. Medlemskapet ger viktiga möjligheter att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta idéer för utveckling med medlemsförbunde

Skansens Koloniträdgårdar

Skansens koloniområde invigdes 1997 och består av två kolonistugor med tillhörande odlingslotter som visar på en levande svensk kulturtradition.