Styrelseuppgifter för förening

Uppgiftslämnaren ansvarar för, enligt GDPR, att samtliga personer som anges på blanketten har lämnat sitt samtycke till att deras kontaktuppgifter samt uppdrag som förtroendevald finns i förbundets och regionernas register och att uppgifterna kan publiceras i Koloniträdgården samt på förbundets och regionernas hemsidor.