Styrelseuppgifter för region

Regionuppgifter

Enligt förbundsstadgarna ska regionen årligen före den 1 juni insända uppgift om styrelsens sammansättning liksom en förteckning över samtliga medlemmar och deras adresser. 

Styrelseuppgifter för region
På vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här