Främjare 1024 x 498 px

Kolonisverige

Nominera till årets koloniträdgårdsfrämjare 2024

Priset delas ut till föreningar eller kolonister som medverkat till att uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald. Årets Koloniträdgårdsfrämjare kan även delas ut till kommuner, stadsdelar och offentliga miljöer som planerar områden för odling samt stärker och bevarar koloniträdgårdarnas plats i samhället.

Nominera senast den xx/11 till kansli@koloni.org

Pristagare tidigare år